Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

10%

10.00%

Southeast Asia

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

8%

8.00%

Western Europe

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

4%

4.00%

Mid East

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

3%

3.00%

North America

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

3%

3.00%

South America

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

3%

3.00%

Oceania

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

3%

3.00%

Southern Europe

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

2%

2.00%

Eastern Europe

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

2%

2.00%

Africa

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

2%

2.00%

Eastern Asia

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

2%

2.00%

Northern Europe

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

1%

1.00%

Central America

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

1%

1.00%

South Asia

(Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Domestic Market 56.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Southeast Asia 10.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Western Europe 8.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Mid East 4.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
North America 3.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
South America 3.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Oceania 3.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Southern Europe 3.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Eastern Europe 2.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Africa 2.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Eastern Asia 2.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Northern Europe 2.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Central America 1.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
South Asia 1.00% Wet Scrubber, Activated Carbon Air Filter, Air Damper Valve, PP Pipe, PP Tank
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 44.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, HKD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T
Cảng gần nhất: Shekou

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,German,Arabic
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 7 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03095502
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 03095502
Export Company Name : Shenzhen Xicheng Environmental Technology Co., Ltd.
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này